Je dôležité cítiť sa dobre

aluplast INSIDE

Spoločnosť aluplast ponúka viac ako len pracovné miesto

Medzinárodné prostredie, inovácie a pokrok formujú každý deň. Spoločnosť aluplast ponúka ľuďom možnosť rozvíjať rozmanitosť, angažovanosť a entuziazmus, ktorý rastúca a inovatívna spoločnosť potrebuje. Pritom je dôležité cítiť sa dobre a stať sa tak členom rodiny aluplast. 


Úzka komunikácia medzi obchodným vedením a zamestnancami, ktorí sa zúčastňujú na všetkých relevantných procesoch rozhodovania, zaručuje spoľahlivé a priateľské pracovné prostredie a tým umožňuje sľubnú budúcnosť. Ako sa to podarí? Súdržnosťou a dôverou.


Zamestnanecké noviny spoločnosti aluplast „Inside“

aluplast inside
aluplast inside

Kažrý rok informujú učni a študenti o udalostiach predchádzajúceho roku vo forme zamestnaneckých novín. Na vlastnú zodpovednosť riadia mladí ľudia plánovanie, organizáciu a realizáciu magazínu. Zbierajú obrázky, píšu texty a plánujú grafickú úpravu.


Proces neustáleho zlepšovania

Zlepšovacie návrhy spoločnosti aluplast
Zlepšovacie návrhy spoločnosti aluplast

KVP znamená proces neustáleho zlepšovania a prostredníctvom zapojenia všetkých zamestnancov a procesov vedie k neustálemu zvyšovania efektívnosti a kvality v našej spoločnosti.
Tak je možné dosiahnuť stále a udržateľné zlepšovanie všetkých obchodných oblastí pri následnom sledovaní pomeru nákladov a výnosov. Pretože len vďaka neustálemu pokroku môže ďalej rásť aj konkurencieschopnosť a tým aj možnosť zvládnuť náročné požiadavky trhu. V spoločnosti aluplast sú predkladatelia aplikovaných zlepšovacích návrhov odmeňovaní prostredníctomv prémiového systému KVP.
Od jeho zavedenia angažovanosť zamestnancov neustále rastie a na základe bonusového systému je odmeňovaná.


Táto webstránka používa súbory cookies. Používaním webstránky súhlasíte s použitím súborov cookies. Informácie o ochrane údajov