Špecialista. Na okenné a dverné systémy.

Špecialista.

Na okenné a dverné systémy.

Spracovateľ / výrobca okien

Flexibilitou a trhovo orientovanými inováciami k úspechu

 

aluplast GmbH vždy sledoval prísnu produktovú politiku a podarilo sa mu vyrásť za pomoci flexibility a trhovo orientovaných inovácií na jednu z najúspešnejších firiem na trhu s okennými profilmi.

aluplast nevsadil iba na inovatívny proces budúceho vývoja vlastného produktového portfólia, ale tiež na inovácie vo výrobnom procese. Či už ako ten, čo dáva impulzy pre celé odvetvie alebo ako technologický priekopník - podnik dokazuje svojimi, na budúcnosť orientovanými výrobkami, svoju kompetenciu, z ktorých aj Vy, ako partner aluplastu, profitujete.

aluplast patrí ako jediný v odvetví k podnikom, ktorý je riadený súkromnými majiteľmi a toto môže zaručiť aj do budúcnosti. To robí badensko-württenberský podnik jedinečným a garantuje svojim partnerom úzky kontakt - pretože v spoločnosti aluplast je blízkosť k zákazníkovi osobnou záležitosťou. Vďaka neustálemu rastu vznikla moderná podnikateľská skupina, ktorá patrí so svojimi pobočkami po celom svete k svetovým hráčom.

Ste už partnerom aluplastu a hľadáte detailné podklady, prospekty, technické informácie k aluplast výrobkom? Využite náš aluplast zákaznícky-Login.


Na stiahnutie

Produktové listy a texty so špecifikáciami

 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net