Kvalita. Pre novostavby a renovácie.

Kvalita.

Pre novostavby a renovácie.

Bezpečnosť a ochrana proti vlámaniu

Podľa policajnej štatistiky je vylomenie, navŕtanie, rozbitie dverí a okien jednou z najčastejších metód vlámania. Chráňte sa vhodnými plastovými oknami pred nepozvanou návštevou.


Rozhodujúca kvalita okna, pokiaľ ide o ochranu proti vlámaniu, je daná vzájomným pôsobením okenného profilu, zasklenia a kovania. Ku klasifikácii ochrany proti vlámaniu boli doteraz rozlíšované viaceré triedy odolnosti. V septembri 2011 bola zverejnená nová európska sada noriem ochrany proti vlámaniu. Podľa novej normy (STN EN 1627) sa teraz rozlišuje medzi triedou RC 1 N až RC 6. Skratka RC je z anglického jazyka "Resistance Class". Nasledujúca tabuľka udáva jednotlivé pracovné postupy pri vlámaní do jednotlivých tried odolnosti proti vlámaniu RC 1 N až RC 6 (WK 1 až WK 6).


Prehľad tried odolnosti voči vlámaniu RC, resp. staršej WK

DIN EN 1627 DIN V ENV 1627 (bis 09/2011) Wider-standszeit Tätertyp / Vorgehensweise
RC 1 N
3 min Stavebné prvky tejto triedy vykazujú iba základnú ochranu proti vlámaniu za použitia fyzického násilia ako vykopnutie, vytrhnutie. V tejto triede sa okná robia so štandardným sklom.
RC 2 N WK 2 bez bezpečnostného skla 3 min Pri tejto triede odolnosti využíva príležitostný páchateľ jednoduché nástroje ako skrutkovač, kliešte, klin atď za účelom násilne otvoriť uzamknutý stavebný prvok. Útok cez sklo má byť vylúčený, pretože táto trieda je vyhotovená iba so štandardným sklom.
RC 2 WK 2 3 min Páchateľ a metódy vlámaniu zodpovedajú predošlej triede. Avšak od triedy RC 2 je predpísané podľa EN 356 bezpečnostné sklo.
RC 3 WK 3 5 min Páchateľ má rovnaké nástroje ako v predchádzajúcej triede doplnené však ešte o ďalšie skrutkovač a páčidlo aby mohol prekonať zamknutý stavebný prvok.
RC 4 WK 4 10 min Na vlámanie používa skúsený páchateľ kladivo, pílu ako aj akumulátorovú vŕtačku.
RC 5 WK 5 15 min Dodatočne používa skúsený páchateľ elektrické náradie ako vŕtačku, priamočiaru pílu, chvostová píla a rozbrusovačku s maximálnym priemerom kotúča 125mm.
RC 6 WK 6 20 min Jediný rozdiel, oproti predchádzajúcej triede, je použitie rozbrusovačky s maximánym priemerom kotúča 250mm.
 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net