Kvalita. Pre novostavby a renovácie.

Kvalita.

Pre novostavby a renovácie.

My sme partneri!

aluplast zvyšuje energetickú efektívnosť priamo v podniku

aluplast zvyšuje energetickú účinnosť priamo vo svojom podniku. Potenciál úspory energie pri každodennej práci je značný, a to predovšetkým vo veľkých výrobných spoločnostiach.


Energetická efektívnosť made in Germany a mnoho ďalšieho

Energie Effizienz Logo

Sme súčasťou iniciatívy exportu Energieeffizienz a prispievame k výstavbe spoľahlivého a účinného zásobovania energiou. Ocenenie "Energieeffizienz - made in Germany" je udeľované spolkovým ministerstvom pre hospodárstvo a technológie. Sme aktívnymi členmi tridsiatich pilotných projektov siete Fraunhofer Geselschaft a jeho partnerov. Ochrana klímy sa týka nás všetkých celosvetovo. S mnohými pobočkami aj za hranicami Európy je si aluplast tejto zodpovednosti vedomý.

 

Energetická efektívnosť, kvalita bývania a bezpečnosť

Arbeitsgemeinschaft für Wohnungswirtschaft

aluplast je zakladajúcim členom ARGE Wohnungswirtschaft a neustále sa snaží u svojich spracovateľov o používanie inovácií, ktoré slúžia k udržateľnej úspore energie.

 
Wohnsiegel Europäisches Markenhaus

Ďalej je aluplast tiež členom asociácie „Wohnsiegel – Das Europäische Markenhaus e.V.“ Táto asociácia pre zabezpečenie kvality sa zasadzuje o kvalitatívne štandardy pri výstavbe domu.

 
 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net