Ľudský faktor. Viac ako len zamestnávateľ.

Ľudský faktor.

Viac ako len zamestnávateľ.

aluplast INSIDE

aluplast ponúka viac ako len pracovné miesto

Internacionalita, inovácie a pokrok charakterizujú každodenný pracovný deň v aluplaste. aluplast ponúka ľuďom možnosti, všestrannosť, odhodlanie a nadšenie, ktoré potrebuje rastúca a inovatívna firma. Je pritom dôležité cítiť sa pohodlne a stať sa tak súčasťou aluplast rodiny.

Úzka komunikácia medzi vedením spoločnosti a spolupracovníkmi, ktorá je obsiahnutá vo všetkých relevantných rozhodovacích procesoch, zaručuje spoľahlivé a spokojné pracovné prostredie a umožňuje týmto sľubnú budúcnosť. Ako sa to darí? Nasadením pre súdržnosť a vzájomnú dôveru.aluplast Letná slávnosť

aluplast Sommerfestzoom

Každoročne sa koná v centrále aluplast v Karlsruhe letná slávnosť. Pozvaní sú všetci spolupracovníci s ich rodinami. Táto tradícia sa koná už po dobu 30 rokov a je pevne ukotvená vo firemnom kalendári...


aluplast zamestnanecký časopis „Inside“

aluplast insidezoom

Každoročne referujú učni a študenti o udalostiach z minulého roka v časopise spolupracovníkov. Na vlastnú samostatnú zodpovednosť riadia mladí ľudia plánovanie, organizáciu a vydávanie časopisu. Zbierajú fotky, píšu texty a navrhujú jeho vzhľad.

 

Neustály proces zlepšovánia (KVP)

aluplast Verbesserungsvorschlägezoom

KVP znamená kontinuálny proces zlepšovania a zapojením všetkých zamestnancov a činností vedie k neustálemu zvyšovaniu efektivity a kvality v podniku. Týmto má byť zabezpečené neustále a udržateľné zlepšovanie vo všetkých oblastiach podniku pri dôslednom zohľadnení pomeru prínosu a nákladov. Iba prostredníctvom neustáleho pokroku môže byť konkurencieschopnosť naďalej zvyšovaná, a tým možno zvládnuť výzvy trhu. Prostredníctvom KVP systému odmien sa navrhovateľ zúčastňuje na úspechu uskutočnenými zlepšovacími návrhmi. Zapojenie zamestnancov sa od spustenia KVP neustále zvyšuje a zamestnanec je odmenený na základe bonusového systému.


 
 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net