Špecialista. Na okenné a dverné systémy.

Špecialista.

Na okenné a dverné systémy.

Manažment dodávateľov

Najvyšším cieľom aluplast skupiny je spokojnosť zákazníka.

Náš úspech môže byť preto dosiahnutý iba v spolupráci s úspešnými a kvalifikovanými dodávateľmi. Podľa tejto zásady sa riadia aj naše nákupné aktivity. Výber dodávateľov sa neriadi len podľa ceny, ale kladieme naše očakávania pri výbere a hodnotení dodávateľa najmä na:

  • konštantne vysokú kvalitu spoľahlivosť,
  • dodržiavanie dodacích lehôt a fungujúcu logistiku
  • podnikovú flexibilitu a rýchlosť
  • konkurencieschopnosť a hospodárnosť
  • inovatívnosť
  • vysokú pripravenosť k spolupráci, informovanosť a servis


Takto sa stanete dodávateľom

Aby sme si dopredu urobili o vašom podniku obrázok a do budúcna vás pri výbere vzali do úvahy, je nutné vyplniť nasledujúci dotazník a zaslať späť na: einkauf.de@aluplast.net:


Lieferantenselbstauskunft.xls


Ďalší postup aluplastu je upravený v pracovnom postupe "získavanie dodávateľov".


Dodávateľská stratégia

1. stupeň- sériový dodávateľ

Spĺňate požiadavky podľa nášho hodnotenia dodávateľa a ste klasifikovaný ako A dodávateľ. Najmenej raz za rok prebieha hodnotenie dodávateľa.


2. stupeň- kľúčový dodávateľ

Osvedčil ste sa ako spoľahlivý sériový dodávateľ a optimalizujeme náš obchodný vzťah zlepšením produktivity k obojstrannému prospechu. Uzatvárame s vami dlhodobé rámcové kúpne zmluvy.


3. stupeň- preferovaný dodávateľ

Ste pre nás strategicky dôležitý partner a prinášate know-how a inovácie do nášho obchodného vzťahu. Podieľate sa na vývoji výrobkov a na investíciách.


 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net