Udržateľnosť. Zrkadlí sa opakovane vo všetkých procesoch.

Udržateľnosť.

Zrkadlí sa opakovane vo všetkých procesoch.

Udržateľnosť a kvalita

Kvalita má v aluplaste najvyššiu prioritu, aby

  • dosiahol optimálnu spokojnosť zákazníkov.
  • zabezpečil dodávku tovaru s najlepšími vlastnosťami v pomere k cene.
  • ďalej istil náskok voči našej konkurencii a zväčšoval ho.
  • dal základ našim spolupracovníkom k neustálemu zlepšovaniu. 

Tento náš kvalitatívny zámer sa spätne zrkadlí v našich procesoch, systémoch, výrobkoch, inováciách a službách. Preto vytvárame prostredie, v ktorom motivujeme našich spolupracovníkov i našich dodávateľov k usilovaniu sa o vynikajúce výkony a vyvarovaniu sa chybám.Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Výroba, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, ako aj udržateľné pracovné miesta sú konkrétne kroky k ochrane životného prostredia a znova sa odzrkadľujú v jeho výrobkoch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.Aktívna ochrana životného prostredia pomocou plastových okien

Použitím plastových okenných systémov aluplast je daná vynikajúca kvalita výrobkov, dlhá životnosť a náš príspevok k ochrane životného prostredia.Myslené na recykláciu

Pri použití prvotného PVC materiálu na hlavné okenné profily vsádza aluplast zásadne na bezolovnaté stabilizátory na báze kalcia - zinku. Na základe použitia týchto stabilizátorov a splnenie si záväzku "VINYL 2010", že okenné profily obsahujú aj podiel recyklovaného PVC, uskutočňuje aluplastu výrobu tak aj recykláciu PVC okenných profilov na úplne ekologickom a úplne bezpečnom základe.


Zodpovednosť za človeka a životné prostredie

aluplast preberá zodpovednosť za človeka a živostné prostredie a prispieva spoločne so svojimi zákazníkmi k aktívnej ochrane životného prostredia!


Nadväzujúce linky:

www.rewindo.de

www.gkfp.de

www.30pilot-netzwerke.de


 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net