Zodpovednosť. Tvorba a podpora projektov medzinárodnej pomoci.

Zodpovednosť.

Tvorba a podpora projektov medzinárodnej pomoci.

aluplast preberá spoločenskú zodpovednosť

Z majiteľom vedeného podniku, na začiatku s 27 zamestnancami, sa aluplast vyvinul k celosvetovo podnikajúcemu priemyselnému podniku.

Popri náraste spoločnosti, bolo a je pre majiteľa samozrejmé angažovanie sa i regionálne. V predošlých 30 rokoch vzniklo veľa pracovných miest ako v Nemecku, tak aj v zahraničí. Nad toto má vzdelanie pre potrebu vlastného závodu vysokú prioritu. Len v centrále v Karlsruhe sa zaúča celkom 40 stážistov v technickom či obchodnom odbore, s cieľom ich následne v podniku dlhodobo zamestnávať.


Ako badensko-würtenberský rodninný podnik podporuje miestne, ako aj medzinárodné projekty:

www.diakonie-laka.de
www.helpforchildren.ch
www.ceb-akademie.eu


Ku všetkým projektom viažu konateľov aj osobné vzťahy. Takto je zabezpečená kontrola, čo sa deje s peniazmi, ktoré boli darované.

 

aluplast vo svete

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Rýchle linky

Rýchly prístup k dôležitým informáciám

Technický slovník

Farebné vyhotovenie

Inovácie

aluplast vo svete

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast Slovakia s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2
Tel. +421(2)4363 7704
Fax. +421(2)4363 7706
info.sk@aluplast.net

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net