Innovativ. Immer die besten Lösungen für unsere Kunden.

Inovative .

Gjithmonë zgjidhjet më të mira për klientët tanë.

IDEAL 8000®

85 mm trashesi- energjik dhe vizualisht në nivelin më të lartë

IDEAL 8000® është një sistem profili me një trashesi prej 85 mm. Nëpërmjet nje bashkëveprimi të nje trashesie te madhe dhe nje dizajn filigran eshte krijuar një sistem i dritareve që është edhe energjik si dhe vizualisht në nivelin më të lartë.

Trashesia e madhe dhe teknika gjashtefushore siguron mbrojtje optimale te nxehtesise si dhe nje qetesi në kater muret e tuaja.


IDEAL 8000®
classiclinezoom
IDEAL 8000®
classicline
IDEAL 8000®
roundlinezoom
IDEAL 8000®
roundline
IDEAL 8000®
aluskinzoom
IDEAL 8000®
aluskin
 

Përfitimet tuaja

  • Uw prej 0,67 W/m²K i mundur
  • Profili gjashtefushore
  • Sistemi i mesem te gominave (dihtung) me tre nivele te gominave (dihtungave)
  • Perforcueset e celikut ju sigurojne nje stabilitet edhe ne dritaret me madhesi me te madhe
  • Tek varianta e siperfaqes se rrafshet eshte nje trashesi te xhamit deri ne 51 mm e mundur
  • Tek varianta e sipefaqes se gjysme te rrafshet nje trashesi te xhamit deri ne 59 mm
  • tief liegende Beschlagskammer für optimale Einbruchsicherheit
  • Eshte ne dispozicion ne shume ngjyra dhe dekore te ndryshme
 

Fjalor teknik

Kushtet teknike lehtë dhe zbatuesit .

Dizajn ngjyra

Farben

Gjej më shumë rreth mundësive të shumta me decors dhe veshja alumini

aluplast weltweit

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Quick Links

Schnellzugriff auf die wichtigsten Informationen

Technisches Glossar

Farb-Gestaltung

Innovationen

aluplast weltweit

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net