Udržitelnost. Zrcadlí se ve všech procesech.

Udržitelnost.

Zrcadlí se ve všech procesech.

Udržitelnost & Kvalita

Kvalita má u aluplastu nejvyšší prioritu, aby

  • dosáhla optimální spokojenosti zákazníků.
  • zajistila dodávku zboží s nejlepšími vlastnostmi ve vztahu k ceně.
  • dále jistila náskok vůči naší konkurenci a  rozšiřovala ho.
  • dala základ našim spolupracovníkům k neustálému zlepšování.

Tento náš kvalitostní záměr se zpětně zrcadlí v našich procesech, systémech, výrobcích, inovacích a službách. Za to vytváříme prostředí, ve kterém povzbuzujeme naše spolupracovníky a naše dodavatele zamezovat chybám a nadále usilovat o vynikající výkony.


Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Výroba, která je šetrná k životnímu prostředí, jakož i udržitelná pracovní místa jsou konkrétní kroky k ochraně životního prostředí, které se znovu zrcadlí v jeho výrobcích, které jsou šetrné k životnímu prostředí.


Aktivní ochrana životního prostředí pomocí plastových oken

Použitím aluplast plastových okenních systémů je dána vynikající výrobková kvalita, dlouhá životnost a příspěvek k ochraně životního prostředí.


Myšleno na recyklaci

Při použití prvomateriálu na okenní hlavní profily sází aluplast zásadně na bezolovnaté stabilizátory na bázi Calcium - zinku. Na základě použití těchto stabilizátorů a závazku u „VINYL 2010“, že okenní profily obsahují i recyklované PVC, umožňuje aluplastu výrobu tak i recyklaci PVC okenních profilů na zcela ekologickém a zcela bezpečném způsobu.


Zodpovědnost pro člověka a životní prostředí

aluplast příbírá zodpovědnost pro člověka a živostní prostředí a přispívá společně se svými zákazníky k aktivní ochraně životního prostředí!


Další web stránky:

www.rewindo.de

www.gkfp.de

www.30pilot-netzwerke.de


 

aluplast celosvětově

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt

 
 
 

Rychlé odkazy

Rychlý přístup k nejdůležitějším informacím:

Technický slovník

Barevné provedení

Inovace

aluplast celosvětově

 
aluplast weltweit

Kontakt česká republika

Michal Škařupa

Tel.: +420 777 166 891

email: michal.skarupa@aluplast.net

Michael Havránek

Tel.:+420 777 021 081

email: michael.havranek@aluplast.net

aluplast GmbH

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt