Spolu v ústrety budúcnosti

aluplast INSIDE

viac ako len pracovné miesto ...

Za každou spoločnosťou stoja ľudia. Aj u nás sú zamestnanci tí, ktorí robia spoločnosť aluplastou takou, ako je: inovatívna spoločnosť, ktorá čerpá z dobrých nápadov, angažovanosti a schopnosti svojich zamestnancov nadchnúť sa. Tí pracujú radi v medzinárodnej spoločnosti a oceňujú veľkú voľnosť pri práci.

Plochá hierarchia a krátke procesy pri rozhodovaní charakterizujú spolužitie v našom podniku, ktorý je ešte stále v súkromných rukách. Toto pozitívnym spôsobom formuje pracovnú klímu v spoločnosti aluplast ... a zároveň je našou najväčšou prednosťou.

Letný festival aluplast

Každý rok sa v  aluplaste koná v sídle spoločnosti, v meste Karlsruhe, letný festival. Pozvaní sú všetci zamestnanci so svojimi rodinami. Táto tradícia existuje už 30 rokov a je pevnou súčasťou kalendára...

Letný festival aluplast
Letný festival aluplast

Zamestnanecké noviny spoločnosti aluplast „Inside“

Zamestnanecké noviny tvoria v spoločnosti aluplast učni a študenti, a to všetko vo vlastnej réžii! To znamená, že sú spoluzodpovední za plánovanie, organizáciu a realizáciu magazínu. Zbierajú obrázky, píšu texty o najdôležitejších udalostiach a míľnikoch roka a plánujú grafickú úpravu.

Proces neustáleho zlepšovania

KVP znamená proces neustáleho zlepšovania a prostredníctvom zapojenia všetkých zamestnancov a procesov vedie k neustálemu zvyšovania efektívnosti a kvality v našej spoločnosti.
Tak je možné dosiahnuť stále a udržateľné zlepšovanie všetkých obchodných oblastí pri následnom sledovaní pomeru nákladov a výnosov. Pretože len vďaka neustálemu pokroku môže ďalej rásť aj konkurencieschopnosť, a tým aj možnosť zvládnuť náročné požiadavky trhu. V spoločnosti aluplast sú predkladatelia aplikovaných zlepšovacích návrhov odmeňovaní prostredníctvom prémiového systému KVP.


Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov