Naše vysoké požiadavky na kvalitu

 Udržateľnosť a kvalita

Kvalita má v spoločnosti aluplast tú najvyššiu prioritu, aby

    bolo možné
  • dosiahnuť spokojnosť zákazníkov,
  • zabezpečiť dodanie výrobkov v najlepšom pomere ceny a výkonu,
  • zabezpečiť a vytvoriť náskov pred konkurenciou,
  • vytvoriť pre našich zamestnancov základ na neustále zlepšovanie.


Toto zameranie sa na kvalitu sa odráža v našich procesoch, systémoch, výrobkoch, inováciách a službách. Preto vytvárame prostredie, v ktorom našich zamestnancov a dodávateľov povzbudzujeme k tomu, aby predchádzali nedostatkom a vždy sa snažili poskytovať vynikajúce služby.

Ochrana životného prostredia a energetické hospodárstvo

Preberáme zodpovednosť: ekologický výrobný proces ako aj udržateľne vytvorené pracovné miesta, sú konkrétne kroky spoločnosti aluplast k ochrane životného prostredia , ktoré sa odrážajú aj v ekologických výrobkoch.

Pre náš systém energetického hospodárstva sme získali certifkát podľa ISO 50001. Okrem iného vďaka použitiu vysokoefektívnych skrutkových kompresorov na stlačený vzduch, vďaka energetickej optimalizácii našich výrobných zariadení a iných opatrení dokážeme výrazne znížiť našu spotrebu energie. To znamená: vyrábame na zariadeniach s najnižšou potrebou energie v celej Európe.

Aktívna ochrana životného prostredia začína pri Vašich oknách od spoločnosti aluplast

Ochrana klímy nemá alternatívu! A my sme hrdí na to, že k tomu prispievame svojimi oknami, ktoré šetria energiu! Pretože ten, kto chce znížiť energetickú potrebu budovy, musí začať pri oknách. Vďaka inovatívnym technológiám dokážu naše okenné systémy dosiahnuť špičkové izolačné hodnoty, až na úrovni vhodnej do pasívneho domu.

Dbáme na recyklovanie

Dobrá správa na úvod: PVC sa dá recyklovať až sedemkrát, a to bez zníženia kvality suroviny. Preto sme sa už pred rokmi začali zaoberať témou recyklácie. Nielenže sme urýchlili založenie združenia pre recykláciu okien Rewindo a spolu s inými výrobcami plastových profilov sme sa dobrovoľne zaviazali k udržateľnému hospodáreniu, ale výrazne investujeme aj do recyklačných zariadení v závode v meste Karlsruhe. Pri vývoji našich inovácií sme vždy už od začiatku mysleli aj na tému recyklácie. Napríklad pri systéme energeto®, kde sa všetky použité materiály bez problémov oddelia a znovu zhodnotia. 

Pri nových materiáloch používaných v hlavných okenných profiloch používa spoločnosť aluplast v zásade bezolovnaté stabilizátory na báze vápnika a zinku. Použitím týchto stabilizátorov a zapojením sa do záväzku „VINYL 2010“, ktorý zahŕňa aj recykláciu plastových okenných profilov, umožňuje spoločnosť aluplast výrobu ako aj recykláciu plastových okenných systémov ekologickým a úplne neškodným spôsobom. 

Zodpovednosť za ľudí a životné prostredie

Spoločnosť aluplast preberá zodpovednosť za človeka a životné prostredie a prispieva spoločne so svojimi zákazníkmi a partnermi k aktívnej ochrane životného prostredia!

EPD
EPD

EPD: zdokumentovaná ekobilancia

Naše výrobky spĺňajú EPD ako aj európske vyhlásenie o ekologických výrobkoch podľa ISO 14025 a EN 15804, ktoré presne dokumentujú ekobilanciu našich plastových okien prepočítanú na priemernú životnosť výrobku v dĺžke 50 rokov.

Ďalšie informácie o udržateľnosti a certifikovaných technológiách a výrobkoch

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov