Verantwortung. Ausbildung und Unterstützung internationaler Hilfsprojekte.

Odgovornost.

Obuka i podrška internacionalnih projekata za pomoć.

aluplast preuzima društvenu odgovornost

Aluplast se razvio iz vlasničkog preduzeća sa 27 saradnika na početku u globalno industrijsko preduzeće.
Usprkos rastu se za vlasnika podrazumijevalo i podrazumijeva se da se angažuje u regiji. Nastala su mnoga radna mjesta u proteklih 30 godina kako u Njemačkoj tako i internacionalno. Povrh svega obuka za vlastitu korist ima najveći prioritet.
Samo na glavnoj lokaciji preduzeća u Karlsruhe se obučavaju pripravnici za tehnička kao i trgovačka zanimanja, sa ciljem dugoročnog zapošljavanja u preduzeću.


Kao familijarno preduzeće iz Badena aluplast podržava kako lokalne tako i internacionalne projekte:

www.diakonie-laka.de
www.helpforchildren.ch
www.ceb-akademie.eu


Sa svim projektima rukovodioci njeguju i lični kontakt. Na taj način je razumljivo šta se s novcem, koji se donirao, dešava.

 

aluplast širom svijeta

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast BiH d.o.o.

Pijacna bb
71000 Sarajevo
Tel. +387 33 775-500
Fax +387 33 775-506
ffclplstb

 
 
 

Quick Link- Brzi linkovi

Brz pristup važnim informacijama

Tehnički riječnik

Izbor boja

Inovacije

aluplast širom svijeta

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast BiH d.o.o.
Pijačna bb
BiH-71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 775-500
Fax +387 33 775-506
ffclplstb