Qualität. Für Neubau und Renovierung.

Kualitet.

Per ndertim te ri dhe renovime.

Cilësia dhe risite

Qe 30 vjet eshte aluplasti shume i sukseshem ne tregun e PVC dhe ka arritur brenda kesaj kohe te behet lideri i tregut.


Sukesi afategjate eshte i mundur vetem me kualitet, besueshmeri dhe nje inovacion i pershtatshem me tregun.


RAL certifikuar - natyrisht !

RAL Gütezeichen

Profilet tona te dritatereve dhe dyerve jane te certifikuara nga RAL. Shenjen e RAL kane te drejt ta mbartin vetem Produktet te cillet i arrijne kriteret e kualitetit dhe ato rregullisht kontrollohen nga institucionet SKZ, Süddeutsche Kunststoff Zemtun dhe IFT, institut für Fenstertechnik).

Objektivi i kesaj eshte qe te mbahet edhe me tutje kualititeti i dyerve dhe dritareve dhe qe ju te keni kenaqesin edhe pas shume vitesh tek drtiraret dhe dyert tuaja.

 

Markimi CE - të sigurt !

CE zertifiziert

Shenja e CE eshte nje shenje e komitetit evropian. Kjo shenje verteton ne te gjithe evropen karakteristikat me te rendesishme dhe kualitet i larte te dyerve dhe dritareve.E tregon konformalitetin dhe qe eshteme normat e evropes.  Profilet e dritaret dhe dyerve te aluplstit i permbushin kriteret e CE, te cillat kontrollohen rregullisht nga instituti IFT (Institut für Fenstertechnik).

 

Certifikimit ISO 9001 - natyrisht !

ALUPLAST GmbH eshte për më shumë se 20 vjet ISO i certifikuar. Impelemntimi ne kete istitut të cilësisë bën thirrje për zhvillimin e vazhdueshëm dhe përmirësimin e proceseve dhe produkteve . Këto kontrollohen rregullisht nga organizmi certifikues BSI ( Standardet Britanike Institucioni ).


Riciklimi dhe mbrojtjen e mjedisit

rewindo logo

Avantazhi ynë : plastike është e riciklueshme dhe pastaj prap e perdorshme!
Ruajtja e mjedisit eshte per ne shume ë rëndësishme. ALUPLAST është një partner i Rewindo GmbH. Qëllimi është që të kontribojë në ekonomi të qëndrueshme dhe të përgjegjshme duke rritur normën e riciklimit .

 
 

aluplast weltweit

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt

 
 
 

Quick Links

Schnellzugriff auf die wichtigsten Informationen

Technisches Glossar

Farb-Gestaltung

Innovationen

aluplast weltweit

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt