Nachhaltigkeit. Spiegelt sich in allen Prozessen wider.

Qendrueshmeria.

Pasqyrohet tek te gjitha proceset.

Qendrueshmeria & Qualität

Cilësia eshte per aluplastin prioritetiti nummer nje

  • per te arritur kenaqesin e klientit
  • pe ta siguruar transportin te produkteve me nje qmim sa me te mire
  • Per puntoret tane te ipet njebaz per nje zhvillim sa me te mire.


Keto faktore te kualitetit pasqyrohen tek produktet, porceset, sistemet, inovacionet.

Për këtë kemi krijuar një mjedis ku ne inkurajojmë punonjësit tanë dhe furnizuesit tanë për të parandaluar mangësitë dhe gjithmonë që të përpiqen për përsosmëri.


Qëndrueshmëria dhe Menaxhimit të Mjedisit

Nje proces te prodhimit qe e njekohesisht e mbron mjedisin si dhe krijimi i vendeve te punes jane linia te mjedisit te alupalstit, qe pasqyrohet tek produktet tona qe jane ne te mira per mjedisin tone.


Mbrojtjen e mjedisit aktiv me dritare plastike

Duke perdorur sistemit e PVC te dritareve te alupalstit arrihet nje kualitet i garantuar nje jetegjatesi te gjate te produktit si dhe nje kontibut per mbrojtjen e mjedisit.


Përgjegjësia për njerëzit dhe mjedisin

ALUPLAST merr përsipër përgjegjësinë afatgjatë për njerëzit dhe mjedisin dhe kontribuon se bashku me klientët dhe partnerët e saj për mbrojtjen aktive të mjedisit!

Lidhje të ngjashme:

www.fenster.at

www.rewindo.de


 

aluplast weltweit

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt

 
 
 

Quick Links

Schnellzugriff auf die wichtigsten Informationen

Technisches Glossar

Farb-Gestaltung

Innovationen

aluplast weltweit

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
nfdlplstnt