Innovativ. Immer die besten Lösungen für unsere Kunden.

Inovative .

Gjithmonë zgjidhjet më të mira për klientët tanë


IDEAL 7000®

Atmosferë dhe rehati

IDEAL 7000® klasik-line është një sistem Profili i shquar me një thellësi prej 85mm . Kualiteti i klasit të parë dhe teknika e shumefushores se profilit sigurojnë nje izolim perfekte. Kjo redukton shpenzimet për ngrohje dhe dhuron nje vendbanim me te ngroht.
Sistemi IDEAL 7000® pershtatet me gjitha situatat.


IDEAL 7000® 
classiclinezoom
IDEAL 7000®
classicline

Perfitimet tuaja

 • 85 mm trashesi
 • Profil gjashtefushor
 • Sistemi i dihtungut me dy nivele
 • Perforcueset e celikut ju sigurojne nje stabilitet edhe ne dritare me madhesi me te madhe
 • Varianta me siperfaqe te rrafshet
 • Trashesia e xhamit e mundur deri ne 51 mm
 • Uf deri ne 1,1 W/m²K e mundur
 • Ne dispozicion ne ngjyra te ndryshme dhe me nje veshje alumini
 • I pershatshem me dyer reshqitese 85 mm dhe dyr te hyrjes 85 mm

IDEAL 7000&reg 
classicline

Perfitimet

 • 85 mm thellësi
 • Profili i 6 - dhomë
 • Sistem vulë me dy nivele nënshkrimin
 • Përforcime çeliku brenda profilin sigurojnë stabilitet edhe me elemente të madhe e mesme dritare
 • variant kompensuar sipërfaqe
 • Lustrim trashësi deri në 51mm realizuar
 • Uf deri në 1.1 W / m² K mundur
 • in ngjyra të shumta dhe në dispozicion me aluskin® veshja alumini
pajtueshme për të hequr dhe rrëshqitje 85mm dhe 85mm pragun e derës


 

Fjalor teknik

Kushtet teknike lehtë dhe zbatuesit .

Dizajn ngjyra

Farben

Gjej më shumë rreth mundësive të shumta me decors dhe veshja alumini

aluplast weltweit

aluplast weltweit
 

Kontakt

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net

 
 
 

Quick Links

Schnellzugriff auf die wichtigsten Informationen

Technisches Glossar

Farb-Gestaltung

Innovationen

aluplast weltweit

 
aluplast weltweit

Kontakt

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 47171-0
Fax +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net